آلایا پاریس

هیچ محصولی یافت نشد.

عزالدین آلایا یک طراح مد سطح بالا، اصالتا اهل پاریس است که شغل خود را در پاریس پایه گذاری کرده است. این طراح در دهه 1980 به شهرت جهانی دست یافت.

اطلاعات بیشتر ...